Max Hjorton

Max Hjorton

Specialpedagog

Om föreläsaren

Max är utbildad grundskollärare för åldrarna F-6 och specialpedagog. Han har erfarenhet från arbete i förskola, skola, som specialpedagog inom skola och som övergripande specialpedagog i central elevhälsa. I sitt arbete i central elevhälsa har fokus legat på samverkansfrågor och problematisk skolfrånvaro, bland annat genom att vara en del av TIPS-teamet och Samverkansteamet för ökad skolnärvaro Hisingen. TIPS var ett samverkansprojekt kring målgruppen barn i problematisk skolfrånvaro där de samverkande aktörerna var BUP, UPH (unga psykiska hälsa), centrum för fysisk aktivitet, Socialtjänsten och Grundskoleförvaltningen. Efter projektets slut så fortsatte socialtjänsten och Grundskoleförvaltningen arbetet i det skolsociala teamet Samverkansteamet för ökad skolnärvaro Hisingen, som alltjämt fortgår på Hisingen i Göteborg. Det senaste året har Max också varit processledare för frånvaroprocessen i Göteborgs stad. Han utbildar också skola och socialtjänst på Hisingen i Samordnad individuell plan (SIP).

Max har tillsammans med Sirkka Person varit redaktör för boken Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro. I boken skriver han flera texter som berör elevens delaktighet, tillgänglig lärmiljö, frånvaroutredning och samordnat arbete i praktiken.

Foto: Anna Hjorton

 

Max Hjorton har, eller ska ha en föreläsning på: