Mesir Taki

Mesir Taki

Statsvetare, handläggare Brå

Om föreläsaren

Mesir är statsvetare och jobbar på Brottsförebyggande rådet med strategin gruppvåldsintervention (GVI) med särskilt fokus på community-baserat våldsförebyggande arbete. Under sin tid på Brå har Mesir bland annat verkat för att åskådliggöra civilsamhällets betydelse på samtliga brottspreventionsnivåer, däribland de insatser som riktas mot individer i riskzon och de som redan befinner sig i en kriminell bana. I nära samarbete med civilsamhället och med stöd från amerikanska forskare har Mesir tillsammans med kollegor också verkat för att normalisera konceptet trovärdiga budbärare (credible messengers eller street outreach workers på engelska) i en svensk kontext. 

Mesir Taki har, eller ska ha en föreläsning på: