Mia Börjesson

Mia Börjesson

Socionom

Om föreläsaren

Mia är socionom, med mångårig erfarenhet av att arbeta enskilt och i grupp med främst tonåringar inom psykosocialt arbete. Mia har ett salutogent förhållningssätt med professionella samtal som bas och fokus ligger på motivation och mästringsstrategier.
Under lång tid har hon varit  verksam i Norge där hon bland annat arbetat med skolprogram i samverkan med organisationen Voksne for Barn och varit en eftertraktad föredragshållare,

Utöver sin socionomexamen har Mia en master i socialt arbete och är utbildad i psykodynamisk psykoterapi, systemisk familjeterapi och lösningsfokuserad korttidsterapi. 

Mia har skrivit flera böcker och är utgiven både i Norge och Sverige. 

 

 

Mia Börjesson har, eller ska ha en föreläsning på: