Nikki Löfven

Nikki Löfven

Kriminolog

Om föreläsaren

Nikki Löfven är kriminolog och verksam som brottsförebyggande strateg i Norrköpings kommun. I sin roll har hon en central uppgift att samordna, driva och utveckla kommunens brottsförebyggande arbete, inklusive arbetet med EST (Effektiv Samordning för trygghet). Som brottsförebyggande strateg arbetar Nikki tillsammans med sin medföreläsare Elin med att leda samverkan mellan olika lokala aktörer, inklusive polis, skola, socialtjänst och civilsamhälle. Deras arbete med EST innebär att de identifierar och analyserar lokala behov, initierar insatser och säkerställer att insatserna genomförs på ett effektivt sätt. Deras föreläsning kommer att ge insikter i hur man kan arbeta strategiskt och samordnat för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Nikki Löfven har, eller ska ha en föreläsning på: