Nilla Schöld

Nilla Schöld

Bitr. rektor

Om föreläsaren

Stort intresse av Normkritik och flera års erfarenhet av likabehandlingsarbete i olika former.

Allt från turné som genustroll på förskolor till att skriva uppsatser om på viket sätt utbildning ger makt till tonårstjejer i Tanzania. All erfarenheter och normer vi har med oss som pedagoger påverkar hur vi ser på våra elever och våra kollegor. Att arbeta med normkritik förebyggande i personalgruppen kräver att vi vågar se oss själva och bli medvetna om vad vi bär med oss.

Personligt tecken: Tokig

Bild: Privat

Nilla Schöld har, eller ska ha en föreläsning på: