Peter Folkesson

Peter Folkesson

Chef Spiraenheten

Om föreläsaren

Peter Folkesson är Central utvecklingsledare och Chef för Spiraenheten som förvaltar preventionssystemet Communities That Care i Sandvikens kommun. Peter är utbildad rektor och har drygt 20 års erfarenhet av arbete i segregerade områden både som förstelärare och skolledare.  En del i Peters uppdrag har varit att bygga upp och förankra det tvärsektoriella arbetssättet som CTC bygger på, både på chef, rektor- och politikernivå. En annan viktigt del i Peters arbete är att följa upp pågående insatser såsom  t ex Höjaspelet.

Peter Folkesson har, eller ska ha en föreläsning på: