Rissa Seidou

Rissa Seidou

Polis

Om föreläsaren

Som områdespolis jobbar Rissa nära medborgarna och gängkriminella med målet att främja avhopp och hindra nyrekrytering. Rissa har ett stort engagemang för frågor om rättvisa, diskriminering, rasism, antisemitism och jämställdhet. med andra ord allas lika värde oavsett ursprung och bakgrund. Rissas motto är att ungdomar i utsatta områden behöver få samma förutsättningar och möjligheter till likvärdig utbildning som ungdomar i välbärgade områden.


 

Rissa Seidou har, eller ska ha en föreläsning på: