Sirkka Persson

Sirkka Persson

Verksamhetsutvecklare

Om föreläsaren

Sirkka Persson har tack vare sitt framgångsrika utvecklingsarbete på Kringlaskolan uppmärksammats både i Sverige och utomlands. Kringlaskolan som låg i ett av Sveriges särskilt utsatta områden hade under Sirkkas ledning en fin utveckling avseende såväl trygghet som kunskapsresultat. Skolan var eftertraktad både av elever och personal vilket märktes i form av att många elever sökte skolplats där och genom resultat i medarbetarundersökningar. I den sista medarbetarenkäten under Sirkkas tid som rektor svarade 98% av personalen att de skulle rekommendera sin arbetsplats och 100% av personalen var stolta över skolan! 

Som rektor för Kringlaskolan bidrog hon till att skolan lyftes som ett av 100 goda skolexempel i världen - T4 WorldEducationWeek och hon blev även nominerad till Årets rektor. Skolan fick ta emot många studiebesök och Sirkka blev en flitigt anlitad föreläsare med uppdrag både i Sverige och utomlands, däribland Almedalen, SETT-mässan, Bokmässan, konferensen "Skolledaren och forskningen" för att nämna några. Sirkka har även haft uppdrag och föreläst på Rektorsprogrammet och Fortbildning för rektorer under flera år.


Sedan tre år tillbaka arbetar Sirkka som verksamhetsutvecklare och har uppdrag i kommunala och fristående verksamheter över hela landet. Fokus i uppdragen varierar och handlar oftast om trygghet & studiero, tillgänglighet, problematisk skolfrånvaro samt hur man skall få en personalgrupp att trivas och arbeta bra tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Sirkka är författare till boken "Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro", där hon delar med sig av sina erfarenheter. 

Sirkka Persson har, eller ska ha en föreläsning på: