Tobias Forsell

Tobias Forsell

Specialpedagog

Om föreläsaren

Tobias Forsell är utbildad förskollärare, specialpedagog och filosofie doktor i pedagogiskt arbete.

Tobias har erfarenhet av att arbete i ett kommunövergripande närvaroteam, familjebehandling och närvarostöd inom socialtjänstens öppenvård, forskning med fokus på problematisk skolfrånvaro samt arbete i kompetensgruppen Främja närvaro vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Tobias har även skrivit avhandlingen ”Man är ju typ elev, fast på avstånd”: problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv

Bild: Mattias Pettersson

Tobias Forsell har, eller ska ha en föreläsning på: