Nationell konferens 2.0

  • 8. maj. 2023
  • Svend
Nationell konferens 2.0

2017 var jag med och anordnade den första Nationella konferensen kring skolfrånvaro. 
Benämningen Nationell syftade på att den samlade ledande expertis i form av aktörer och myndigheter som arbetade med frågan, att den fick medial uppmärksamhet och nådde ut till hela landet.

Under åren som gått har jag sett allt fler använda begreppet Nationell utan att deras arrangemang möter kriterierna ovan och idag är begreppet urvattnat.

Jag brinner fortfarande för att sprida kunskap och via Kompetensfokus får jag nu möjlighet att arrangera Nationell konferens 2.0, inte bara om Skolfrånvaro, utan inom flera ämnen och områden där det behövs såväl ökad kunskap som utrymme i debatten.

Kompetensfokus är en utbildnings- & konferensarrangör vars mål är att erbjuda konferenser ”av fotfolket för fotfolket” där kunskapen kan omvandlas så att den bidrar till konkret förändring i det dagliga arbetet.  Med erfarenheter från vårt norska systerbolag i ryggen erbjuder vi dig och Sverige fortbildning och kunskapspåfyllnad, samtidigt som vi pressar priserna så att kunskapen blir tillgänglig för alla och inte bara ett fåtal. Våra arrangemang håller hög standard från bokning till utvärdering såväl vad det gäller föreläsarna vi anlitar till val av konferensanläggning och allt däremellan.

Vi erbjuder digitalt deltagande med streaming av hög kvalitet, som vi säkerställer genom att använda egen teknisk personal och krav på att föreläsarna levererar presentationer i format anpassat för streaming utan avbrott och lagg.

Så, jag bär huvudet högt och påstår att begreppet Nationell nu får en renässans!

Som konferensarrangör strävar vi hela tiden efter att hålla oss uppdaterade på aktuella teman och det senaste inom de områden vi bygger konferenser kring.
Om ni har tips på föreläsare och innehåll får ni gärna ta kontakt med oss!

Hälsningar

Robert Palmér - Konferensansvarig

Kompetensfokus.se

Ämneskategorier:
Dela på: